Articles

March 23, 2022

Cara Ibadah Kepada Allah

Subhanahu wa ta’ala  Berdasarkan tiga hal Penting yaitu Kita beribadah Kepada Allah subhanahu wata’ ala, Lillah yang artinya semata –mata hanya kepada allah.  Allah Azza wa jalla Berfirman: “ tidaklah manusia diperintahkan  melainkan untuk beribadah kepada allah dengan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata .” ( QS. Al-Bayyinah:5) Kita beribadah kepada Allah  subhanahu wata’…

View details