Articles

August 30, 2022

Etika Bekerja dan Akhlak dalam Islam

Raih Berkah dari Bekerja dengan Akhlak, Dalam bekerja kita tidak hanya sekedar mencari rezeki, melainkan juga mencari berkah atas rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Salah satu cara untuk memperoleh berkah di dalam bekerja, adalah dengan cara bekerja di jalan yang benar dan tidak melakukan sebuah pekerjaan yang tidak diizinkan atau diridhai oleh Allah SWT…

View details