September 1, 2022

Dekorasi Rumah yang Dilarang dalam Islam

Dekorasi Rumah yang Dilarang dalam Islam

Di antara  manusia banyak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan dan memandang dunia tempat pelampiasan hawa nafsu sebagai permainan, Mereka berjalan di rel rel setan dan terus mengikuti langkah –langkah yang sesat.  Mereka melupakan allah  dan Allah pun melupakan mereka. Mereka berpaling berdzikir kepada allah  dan allah pun berpaling dari mereka. 

Rumah Rumah yang dihuni oleh orang yang seperti inilah yang akan menjadi tempat tinggalnya setan. Mereka menemani para penghuni rumah tersebut , baik  ketika mereka makan maupun minum.  Ada juga Rumah rumah yang dinaungi rahmat dan ketenangan adalah rumah rumah yang diberi petunjuk dan diberkati oleh allah subhanahu wa ta’ala. Malaikat senantiasa ada dan masuk di dalam rumah ini. Rumah –rumah inilah yang menolak segala  macam perkara yang diharamkan allah. Untuk itu, ada beberapa jenis  barang  yang harus disingkirkan dari rumah kita  yaitu sebagai berikut

Add % Hiasan Rumah Terlarang dalam Islam.

  1.       Membersihkan Rumah dari Hiasan yang bertanda salib

Tanda salib ini adalah tanda kesyirikan, dimana rumah orang muslim adalah suci.  Maka dari itu tanda salib tidak diperkenankan berada di dalam rumah seorang muslim. Larangan ini  merujuk dari hadits yang diriwayatkan dari Aisyah Radhiallahu anha yang berkata ;

“Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam, tidak pernah meninggalkan sesuatu yang berbentuk salib, kecuali merusaknya. “ ( HR. bukhari dan Dawud )

  1.       Membersihkan Rumah dari lukisan dan Patung

Berhati hatilah dengan lukisan dan patung yang diciptakan untuk diagungkan  karena keagungan hanya milik allah . Janganlah menghias rumah anda dengan patung-patung karena semua itu dapat menghalangi malaikat masuk dan memasukkan setan ke dalam rumah.   Maka dari itu rumah seorang muslim harus disingkirkan dari hal itu supaya setan tidak dapat masuk.

  1.       Bersihkan rumah dari anjing

“ Barangsiapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak , anjing (pintar) untuk berburu, atau anjing yang disuruh  menjaga tanaman , maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar satu qirath”  ( HR. Muslim no 1575).

Kata Ath thibiy , Ukuran Qiroth adalah semisal gunung Uhud ( Fathul Bari. 3/149)

  1.       Membersihkan rumah dari Lonceng

Menurut dari Hadits Riwayat Muslim  “Malaikat akan berbaikan dengan seseorang yang disekitarnya terdapat anjing atau lonceng . “

 Lonceng adalah salah satu alat musik setan “  (HR Abu Dawud )

“Malaikat tidak akan berkawan dengan seseorang yang bepergian dimana bersamanya terdengar bunyi lonceng . “  ( HR Ahmad dan An- Nasa’I dari Ibnu Umar )

  1.       Membersihkan Rumah Dari Segala Bentuk Permainan Dan Perjudian

Di dalam surat al maidah ayat 90 dikatakan “ Wahai orang orang yang beriman ! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala,  dan mengundi nasib dengan anak panah adalah keji dan termasuk perbuatan  setan. Maka, jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu beruntung. “  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia  mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa. “ Ya tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan .Ya tuhan kami janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami , janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya . Maafkanlah kami ampunilah kami, dan rahmatilah kami.  Engkaulah pelindung kami , maka tolonglah kami menghadapi orang –orang kafir. “ ( QS AL Baqarah : 286)

Artikel Terbaru

Artikel Terkait