Artikel

Mengurung Burung Dalam Sangkar

Mengurung burung  dalam sangkar Dalam memelihara burung kalau terdapat unsur kezaliman maka hukumnya HARAM.  Kesimpulan ini  didasari dengan kisah seorang wanita