Artikel

Toleransi Dalam Perspektif Islam

Toleransi Dalam Perspektif Islam, ISLAM secara bahasa dimaknai tunduk, patuh dan pasrah, keselamatan, keamanan dan kedamaian sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT.  […]